2009 වර්ෂයේදී ආරම්භ කල ශ්‍රී ලාංකීය වේදිකාව නම් මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත පෝෂණය කිරීමට ගත් කුඩා වෑයමකි. විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලය තුල වේදිකා නාට්‍ය ගැන පලවූ ලිපි එකම වෙබ් අඩවියකට යොමුකොට, වේදිකා නාට්‍ය හදාරන සහ ඒ පිලිබදව උනන්දුවක් දක්වන සැමට පිටුවහලක් වන ලෙසට එය පවත්වාගෙන යනු ලැබීය.

2012 වර්ෂයේ සැප්තම්බර් මාසයේ www.srilankantheatre.net
නමින් අලුත් වෙබ් අඩවියක් ලෙස ස්ථාපනය කල මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත නව ආකාරයකින් හෙට දවසෙත් පෝෂණයේ කිරීමට සැදී පැහැදී සිටී. මෙම නව වෙබ් අඩවිය තුලින් වේදිකා නාට්‍ය පමණක් නොව, චිත්‍රපට, සංගීතය, ඡායරෑපකරණය, සාහිත්‍ය සහ තවත් නොයෙක් ලාංකීය කලා මාධ්‍යන් ගැන විශ්ලේෂනාත්මක ලිපි ඉදිරිපත්කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු. ඒ සදහා ඔබගේ නොමසුරු සහයෝගය සහ දායකත්වය අප බලාපොරොත්තු වෙමු.

Sunday, 7 February 2010

H.A – no more

Source: The Nation
Date: 07/02/2010

H.A.Perera
At 59 he was too young to go so soon. But after a brief illness due to complications of stomach cancer he succumbed to it. He never married due to devoting time to his mother whom he cared for throughout his life.

His career as an actor began with the street drama with veteran Gamini Haththotuwegama in 1974, and he never gave it up. ‘H.A.’ as he was popularly known as by his colleagues, directed Sthree, Puslodang, Spartacus which were some of his better known dramas and was a musician as well.

He graduated to being an exceptional entertainer in both Teledramas and movies in addition to stage dramas. He was versatile in all his endeavours as an artiste. Some most unforgettable of his talent was used by directors especially in teledramas like Doo Daruwo, movies such as Kelimadala and stage plays as Sekkuwa and Galileo. His performances won him both Sarasavi and State awards.

His funeral will take place today at the public cemetery Madampitiya, Modera. (DP)

No comments:

Post a Comment