2009 වර්ෂයේදී ආරම්භ කල ශ්‍රී ලාංකීය වේදිකාව නම් මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත පෝෂණය කිරීමට ගත් කුඩා වෑයමකි. විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලය තුල වේදිකා නාට්‍ය ගැන පලවූ ලිපි එකම වෙබ් අඩවියකට යොමුකොට, වේදිකා නාට්‍ය හදාරන සහ ඒ පිලිබදව උනන්දුවක් දක්වන සැමට පිටුවහලක් වන ලෙසට එය පවත්වාගෙන යනු ලැබීය.

2012 වර්ෂයේ සැප්තම්බර් මාසයේ www.srilankantheatre.net
නමින් අලුත් වෙබ් අඩවියක් ලෙස ස්ථාපනය කල මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත නව ආකාරයකින් හෙට දවසෙත් පෝෂණයේ කිරීමට සැදී පැහැදී සිටී. මෙම නව වෙබ් අඩවිය තුලින් වේදිකා නාට්‍ය පමණක් නොව, චිත්‍රපට, සංගීතය, ඡායරෑපකරණය, සාහිත්‍ය සහ තවත් නොයෙක් ලාංකීය කලා මාධ්‍යන් ගැන විශ්ලේෂනාත්මක ලිපි ඉදිරිපත්කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු. ඒ සදහා ඔබගේ නොමසුරු සහයෝගය සහ දායකත්වය අප බලාපොරොත්තු වෙමු.

Sunday, 1 August 2010

RR Samarakoon no more

RR Samarakoon
Mr. Samarakoon's creative life expands over four decades
Source: BBC
Date: 02/08/2010


The veteran playwright, dramatist, novelist and translator, RR Samarakoon, has passed away after a brief illness. He was 71.

The veteran playwright and dramatist's creative life expands over four decades. He became most popular after Kelani Palama which was first produced in 1978.

His first production was Ledak Nethi Ledek in early 60s. His Ahasin Vetunu Minissu which was produced in 1971, received four awards at the state drama awards; two of them were for Samarakoon’s direction and script.

His Gekurullo won the award for the best novel in the same year. The novel has been translated into Russian and Tamil and later a Sinhala film was produced based on the book.

Eka Kuse Upan Evun, a novel that was published in 1994, was among Samarakooon's most favourite books.

RR Samarakoon has been married to veteran radio announcer and actress Ramya Wanigasekara.

No comments:

Post a Comment