2009 වර්ෂයේදී ආරම්භ කල ශ්‍රී ලාංකීය වේදිකාව නම් මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත පෝෂණය කිරීමට ගත් කුඩා වෑයමකි. විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලය තුල වේදිකා නාට්‍ය ගැන පලවූ ලිපි එකම වෙබ් අඩවියකට යොමුකොට, වේදිකා නාට්‍ය හදාරන සහ ඒ පිලිබදව උනන්දුවක් දක්වන සැමට පිටුවහලක් වන ලෙසට එය පවත්වාගෙන යනු ලැබීය.

2012 වර්ෂයේ සැප්තම්බර් මාසයේ www.srilankantheatre.net
නමින් අලුත් වෙබ් අඩවියක් ලෙස ස්ථාපනය කල මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත නව ආකාරයකින් හෙට දවසෙත් පෝෂණයේ කිරීමට සැදී පැහැදී සිටී. මෙම නව වෙබ් අඩවිය තුලින් වේදිකා නාට්‍ය පමණක් නොව, චිත්‍රපට, සංගීතය, ඡායරෑපකරණය, සාහිත්‍ය සහ තවත් නොයෙක් ලාංකීය කලා මාධ්‍යන් ගැන විශ්ලේෂනාත්මක ලිපි ඉදිරිපත්කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු. ඒ සදහා ඔබගේ නොමසුරු සහයෝගය සහ දායකත්වය අප බලාපොරොත්තු වෙමු.

Tuesday, 1 June 2010

A storm is Brewing!

Source: The Sunday Leader
Date: 09/08/2010


A scene from the play

Await Stormy Weather! This novel murder thriller, presented by Centre Stage Productions, is set to take Colombo by storm from September 10 to 13 at the Punchi Theatre. The play is written and directed by the renowned dramatist Jehan Aloysius, and features both live action as well as filmed scenes.

This unique production is to be presented as a black and white movie, set in the late 1940s world of film noir. The plot revolves around the shocking murder of Noel Richards and the subsequent investigation by a rather unorthodox and nameless inspector.

The overall mood, production design and acting style of the production is inspired by the film noir or �dark cinema� thrillers of the 1940s and 1950s, as the original play was written to a non-linier cinematic narrative style. Thus, Stormy Weather is bound to be a bold and unique theatre experience for those who enjoy cutting-edge theatre.

The experienced cast includes English theatre personalities such as Shanuki de Alwis, Dilrukshi Fonseka, Michelle Herft, Mario de Soyza, Amesh de Silva and Zahabiya Adamaly. The costumes are stitched by Hilma Salahudeen, while Video Image is the official film partner handling cinematography. Channel 1 MTV and YES FM are the electronic media partners.

So prepare yourself for Stormy Weather from September 10 to 13 at the Namel Malini Punchi Theatre. The box office opens at the theatre from August 7. Seating will be limited to just 200 seats per night, so call 2672121 and purchase your tickets in advance to avoid disappointment.

No comments:

Post a Comment