2009 වර්ෂයේදී ආරම්භ කල ශ්‍රී ලාංකීය වේදිකාව නම් මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත පෝෂණය කිරීමට ගත් කුඩා වෑයමකි. විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලය තුල වේදිකා නාට්‍ය ගැන පලවූ ලිපි එකම වෙබ් අඩවියකට යොමුකොට, වේදිකා නාට්‍ය හදාරන සහ ඒ පිලිබදව උනන්දුවක් දක්වන සැමට පිටුවහලක් වන ලෙසට එය පවත්වාගෙන යනු ලැබීය.

2012 වර්ෂයේ සැප්තම්බර් මාසයේ www.srilankantheatre.net
නමින් අලුත් වෙබ් අඩවියක් ලෙස ස්ථාපනය කල මෙම වෙබ් අඩවිය, ලාංකීය කලා කෙත නව ආකාරයකින් හෙට දවසෙත් පෝෂණයේ කිරීමට සැදී පැහැදී සිටී. මෙම නව වෙබ් අඩවිය තුලින් වේදිකා නාට්‍ය පමණක් නොව, චිත්‍රපට, සංගීතය, ඡායරෑපකරණය, සාහිත්‍ය සහ තවත් නොයෙක් ලාංකීය කලා මාධ්‍යන් ගැන විශ්ලේෂනාත්මක ලිපි ඉදිරිපත්කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු. ඒ සදහා ඔබගේ නොමසුරු සහයෝගය සහ දායකත්වය අප බලාපොරොත්තු වෙමු.

Saturday, 12 June 2010

Dharmajith introduces Stanislavski’s lessons

Date: 12 /04/2009
Source: The Sunday Times

Playwright and actor Dharmajith Punarjeewa’s latest book ‘Stanislavski-Nalu Kala Shilpa’, a handbook for those interested in acting was released recently.

Having released and reprinted his maiden book ‘Rupanavedaya’, Dharmajith’s second book under a related theme is a collection of 169 short chapters based on statements made by world renowned Russian stage director Konstantin Stanislavski.

The chapters provide important hints on acting in stage, cinema and many other areas related to acting.

Presented in short and simple style, the book will also be of assistance to students who study theatre and drama and researchers in addition to those who yearn to learn the art of acting in depth.

Published by Mayashakthi Ranga Shilpa Shalikawa the book is priced at Rs. 1000. Dharmajith started his theatrical production with ‘Kalaya’ (Time) in 1992 and went on to make fourteen stage plays, some of which were award winners.

The English production of ‘Sinhabahu’ based on Professor Ediriweera Sarachchandra’s legendary play under the same title was his last direction.

No comments:

Post a Comment